pozadie

Vypracovanie plánu ochrany

Vypracovanie plánu ochrany je kľúčovým krokom pri zabezpečení hmotného aj nehmotného majetku. Tento plán by mal obsahovať komplexný súbor opatrení a postupov, ktoré vám pomôžu chrániť vaše aktíva pred rôznymi hrozbami a rizikami.

Plán ochrany musí byť pružný a prispôsobiteľný, aby zohľadnil zmeny v okolitom prostredí a nové hrozby. Je tiež dôležité mať kontinuálne vedenie, ktoré bude zodpovedné za implementáciu a dodržiavanie týchto opatrení ochrany.

PLÁN OCHRANY

  • Analýza majetku

  • Vývoj bezpečnostných opatrení

  • Aplikovanie do praxe

Identifikácia majetku

Pomôžeme vám zistiť, aký majetok potrebujete ochraňovať. Zahrnieme hmotný aj nehmotný majetok, ako sú budovy, vozidlá, dáta, obchodné tajomstvá a ďalšie.

Hodnotenie rizík

Vyhodnotíme riziká, ktorým je váš majetok vystavený. Identifikujeme potenciálne hrozby, ako sú lúpeže, prírodné katastrofy, kybernetické útoky a ďalšie.

Stanovenie cieľov ochrany

Pomôžeme vám určiť ciele ochrany. Čo sa snažíte dosiahnuť ochranou vášho majetku? Môžu to byť ciele, ako je minimalizácia straty, ochrana pred krádežami alebo zabezpečenie duševného vlastníctva.

Vývoj bezpečnostných opatrení

Vypracujeme zoznam bezpečnostných opatrení a politík, ktoré budete môcť implementovať na ochranu vášho majetku. Zahrnieme fyzické zabezpečenie, kybernetickú bezpečnosť, bezpečnostné systémy a ďalšie opatrenia.

Plánovanie aplikácie opatrení

Pomôžeme vám rozhodnúť, ako by ste mali aplikovať tieto opatrenia. Kto bude zodpovedný za ich implementáciu a správu?

Núdzové plány

Vypracujme núdzové plány pre prípad krízových situácií, ako sú prírodné katastrofy, kybernetické útoky alebo lúpeže.

Zabezpečenie zamestnancov

Uistite sa, že zamestnanci sú informovaní a školení v oblasti bezpečnosti. Stanovíme postupy pre prístup k citlivým informáciám a materiálom.

Testovanie a revízia

Pravidelne budeme testovať bezpečnostné opatrenia a vykonávať revízie, aby sme sa uistili, že sú aktuálne a účinné.

Spolupráca s profesionálmi

V prípade potreby budeme naďalej s vami spolupracovať, aby sme analyzovali a v prípade potreby zvyšovali opatrenia na ochranu vášho majetku.

Kontaktné údaje

Vojtecha Tvrdého 793/21,
010 01 Žilina

+421 918 515 765

info@vsguard.sklogo korso group


Firemné údaje

VS Guard, s.r.o.

IČO: 31580726

DIČ: 2020432480

IČ DPH: SK2020432480

🍪