pozadie

Fyzická ochrana osoby a právo na súkromie

Zabezpečenie fyzickej a osobnej bezpečnosti jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov. Táto ochrana môže byť dôležitá v rôznych situáciách, vrátane osobných hrozieb, práce v rizikových prostrediach alebo vysokorizikových krajinách, a tiež v dobe, keď je jednotlivec vystavený možným nebezpečenstvám alebo prenasledovaniu.

Bezpečnostná ochrana osoby sa líši v závislosti od konkrétnej situácie a potrieb jednotlivca. V mnohých prípadoch sa spolupracuje s bezpečnostnými odborníkmi alebo agentúrami na zabezpečenie optimálnej ochrany. Je tiež dôležité, aby sa zachovávala rovnováha medzi bezpečnosťou a dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd.

Fyzická ochrana

fyzicka ochrana

Táto oblasť zahŕňa ochranu pred fyzickým násilím, útokmi, únosmi alebo inými nebezpečenstvami. To môže zahŕňať bezpečnostnú dohodu, ktorá poskytuje ochranku, alebo bezpečnostné opatrenia, ako je monitorovanie prostredia alebo používanie bezpečnostných zariadení.

Právo na súkromie

Zabezpečenie súkromia osoby je tiež dôležitou súčasťou bezpečnostnej ochrany. To zahŕňa ochranu osobných údajov a zabezpečenie, aby osoba nebola neoprávnene sledovaná alebo monitorovaná.

pravo na sukromie

Kontaktné údaje

Vojtecha Tvrdého 793/21,
010 01 Žilina

+421 918 515 765

info@vsguard.sklogo korso group


Firemné údaje

VS Guard, s.r.o.

IČO: 31580726

DIČ: 2020432480

IČ DPH: SK2020432480

🍪