O činnosti našej spoločnosti

Hlavné smerovanie našej spoločnosti je poskytovanie profesionálnej bezpečnostnej strážnej služby. Svoje služby sme začali poskytovať v okrese Žilina a postupne sme svoju činnosť poskytovania strážnych služieb rozšírili po celom Žilinskom kraji a v súčasnej dobe pôsobíme na území celej Slovenskej republiky.

Spoločnosť VS Guard, s.r.o. vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších noviel.

strážnik security

Naše služby

Ochrana osôb

Spočíva v ochrane majiteľa a manažmentu ako aj obchodných partnerov, návštevníkov a zamestnancov stráženého objektu.

Ochrana majetku pri preprave

Doprovod za pomoci ozbrojenej ochrany vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla s ozbrojeným doprovodom.

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v areáli

Je zabezpečovaná režimovým opatrením pri vstupe, výstupe a pohybe po objekte ako aj pochôdzkovou činnosťou.

Vypracovanie plánu ochrany

Po dohode s klientom zabezpečí a vypracuje plánu ochrany objektu, strážnou službou alebo zabezpečovacími systémami alebo kombináciou oboch služieb.

Ochrana hmotného majetku

Ochrana je sústredená na zabezpečenie areálu výrobných prevádzok a budov, ochrana jednotlivých objektov, hotových výrobkov a tiež ochrana parkovísk a pozemkov vo vlastníctve spoločnosti.

Ochrana nehmotného majetku

Je zameraná na ochranu obchodných informácií, výrobných a prevádzkových informácií, ochranu personálnych a kontrolných systémov.

4

roky skúseností

43

zamestnancov

15

strážených objektov

204

online kamier

REFERENCIE A CERTIFIKÁTY

  • Referencie
  • Certifikáty
  • Dokumenty
VS Investment akvizicie
SIRS investment
PD Turiec
M Steel Projects
Šport Park
Urpín
VS Investment Vlčince
VS Reality
osvedcenie NBU

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

licencia

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

poistna zmluva

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

Protokol Prosperity

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

Protokol Stability

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

cestne vyhlasenie

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

dotaznik

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

lekarsky posudok

ZOBRAZIŤ DOKUMENT

Naši partneri

opea logo
zasah 7 logo
atak logo
vekam security logo
baljak security logo
qadra plus logo
stanper security logo
pecat prosperity    pecat stability

Kontakt

Kontaktné údaje

Adresa

Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

E-mail

info@vsguard.sk

Telefónne číslo

+421 918 515 765

Web stránka

www.VSGuard.sk